Talentjakten

Partnerbedrift: Agder EnergiFacebook Twitter Del på LinkedIn
Sist endret: 17.10.2014 18:11:23

Talentjakten er svært stolte over å presentere partnerbedriftene for programmet 2014/2015. Våre partnerbedrifter er ledende aktører innen fornybar energi, prosessindustri, offshore og finans. Vår neste partnerbedrift, Agder Energi, er et kunnskapsmiljø som skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet gjennom å foredle og forvalte naturlig energi. 

Agder Energi er Norges fjerde største kraftselskap målt i vannkraftproduksjon. Vi produserer fornybar, klimavennlig energi ved nær 50 hel- og deleide kraftverk på Sørlandet. Virksomheten omfatter også distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Konsernet er med sine 1 200 ansatte en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver.

Vann og vind er evigvarende naturressurser og stadig mer verdifulle i en verden med behov for klimavennlig energi. Vi lar naturen arbeide for samfunnet, og visjonen vår er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.
Agder Energi er en viktig aktør i en fremtidsrettet bransje. I Sør-Norge skal kraftselskapene investere 145 mrd. kr de nærmeste årene for å øke produksjonen av fornybar energi. Vårt mål er å være fremst i Norge på klimavennlige energiløsninger, og spille en nøkkelrolle i den europeiske kraftforsyningen. 

Agder Energi: Vi foredler naturlig energi.

For Sørlandet skaper Agder Energi betydelige ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene. Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %).


Som ansatt i konsernet har du en rekke muligheter. Agder Energi jobber nemlig ut ifra tanker om mennesker som viktigste ressurs. Organisasjonsstrukturen gjør at det er mulig å møte på ulike utfordringer ved å skifte jobb internt, fra for eksempel et datterselskap til et annet. Som ansatt i Agder Energi får du faglige utfordringer samtidig som du samarbeider på tvers av andre fagretninger. Konsernet jobber også med å videreutvikle lærlinger, og allerede i studietiden har du mulighet til å interagere med dem gjennom spennende bachelor- eller masteroppgaver. Konsernet lyser også ut sommerjobber årlig.

Mer informasjon om Agder Energi.