Talentjakten

VIL GI TILBAKE TIL ´DALENFacebook Twitter Del på LinkedIn
Sist endret: 30.11.2015 18:32:18

STUDENTENGASJEMENT GAV FLERE PRISER


I flere år ved siden av studiene har Syed Faher Abbas jobbet for å inkludere flerkulturelle i studentmiljøet. 


Ukene før Syed ble student ved Universitetet i Stavanger hadde han inngått en pakt med seg selv om å ikke påta seg noe ekstra verv, og heller ha fullt fokus på studiene. Før første semester var omme hadde han allerede påtatt seg 6 ulike verv, samt studentsosiale og -politiske involveringer.


Han begynte spesielt å engasjere seg i samhandlingen mellom det norske og internasjonale studentmiljøet. 


(Foto: Privat. Stand under engasjertdagene). 


(Foto: Privat. Stand under engasjertdagene)


Jeg kjenner mange med flerkulturell bakgrunn, også fra andre steder enn der foreldrene mine er fra. Folk har så ekstremt mye kunnskap, og mye de ønsker å bidra med. Men kanskje de ikke tør, eller tror de kan bidra med noe, forteller Faher.


Kjernesaken var ønsket om å involvere flere med flerkulturell bakgrunn i studentmiljøet i Stavanger. De samlet flere studenter med ulik bakgrunn, hvor de færreste kjente hverandre, for å skrive en liste over ting de ønsket å gjøre for studentmiljøet. De stilte til valg i studentparlamentet, med ambisjon om å få 1 mandat. 


(Foto: Privat. Siste forberedelser før valgdagen). 


(Foto: Privat. Debatt i forkant av valget). Vi fikk inn 3 mandater i studentparlamentet, noe som var helt rått. Vi var helt nye, hadde satt oss klare og strategiske mål. Denne listen har blitt videreført i dag, selv etter at flere av oss gikk ut. Jeg vet blant annet at vi nå også har fått flere representanter inn i Velferdstinget.


Det var ikke tvil om at arbeidet Syed hadde lagt ned for de internasjonale studentene på UiS hadde blitt sett -  han fikk tildelt prisen som årets inkluderende student fra Studentparlamentet i Stavanger. I tillegg til dette ble han nominert til begeistringsprisen i fjor, hvor hans bidrag til å forene det norske og internasjonale miljøet ble spesielt trukket frem, i tillegg til engasjementet hans for å inkludere flere kvinner med flerkulturell bakgrunn i det engasjerte studentmiljøet. 


(Foto: Privat. Premieutdeling under internasjonal middag, UiS). VIL GI TILBAKE TIL ´DALEN


Syed leverte sin masteroppgave i anvendt finans i fjor sommer. I masteroppgave så han nærmere på effekten av Innovasjon Norges etableringsstipend i Rogaland. Her fant han en betydelig suksessrate for bedriftene som mottok etablererstipend. Det siste året har han også brukt på å ta noen ekstra entreprenørskap- og analysefag, i tillegg til mindre engasjement i vikariat og småjobber. Syed håper å være ute i arbeid om kort tid. Han legger ikke skjul på at å jobbe som konsulent er et høyt ønske, og håper at hans resultater også utenfor skolen vil bli sett hos sin fremtidige arbeidsgiver. 


Kanskje spesielt i dette arbeidsmarkedet, hvor det stadig blir viktigere å skille seg ut i mengden. Vi har fått veldig nyttig kursing i Talentjakten, møtt mange gode hoder, fått utvidet nettverket betraktelig og en eksponering som jeg tror vi kan dra stor nytte av i fremtidig arbeidsliv. Programmet har gjort at jeg har fått testet både mine sterke og svake sider, forteller Syed.


I tillegg til dette, har han nettopp kommet hjem etter et besøk i Libanon med studentorganisasjonen A Step Closer. Åtte frivillige, inkludert Faher, reiste ned på egen regning, for å overlevere gaver og donasjoner til en flyktningleir som de støttet for et par år siden. 


Vi hadde et prosjekt i Sør-Libanon i 2010 og 2011. Vi fikk nå muligheten til å besøke leieren for å se resultatet og utviklingen av arbeidet vi satt i gang for 5 år siden. I tillegg iverksatte vi en liten bistandsaksjon hvor vi samlet inn utstyr samt klær og fotoutstyr som ble overlevert til ungdomssenteret i leieren.


I forkant av reisen hadde flere bidratt ved å levere idrettsutstyr og klær som de ikke lenger bruker. 

Organiasjonen «Dråpen i Havet» var også en stor bidragsyter med utstyr og annet som de tok med seg til Libanon. (Foto: Privat).


I mellomtiden har Syed vært en del av etableringen av et nytt fotballag i ´dalen. Han forteller at de fleste tilbudene som har eksistert setter krav til ett visst nivå, som ikke er tilstrekkelig for alle. Dette ønsket han å gjøre noe med.  


De unge tar det hardt innover seg om de ikke får spille, og aldri føle seg god nok. Vi startet derfor en ny klubb, med ambisjoner om å satse, men det skal samtidig ikke gå ut over de som har lyst til å delta, forteller Syed.


Syed Faher Abbas trekker fram sin erfaring og arbeid med flerkulturelle som hans sterkeste kort og motivasjon i hverdagen. Han er selv takknemlig for de mulighetene han har fått, og gir honnør til bydelen Grorud som har gitt han de erfaringene han sitter med i dag.MANGFOLD & SAMHOLD


Syed Faher Abbas er oppvokst i Groruddalen, eller `dalen som han selv kaller det. Der bodde han frem til han begynte å studere. 


Når jeg var yngre ble Groruddalen kanskje sett på litt annerledes enn det blir i dag. Bydelen hadde ett ganske dårlig rykte. Så selv om ´dalen hadde masse av kompetanse og engasjement, de som faktisk har bygd opp ´dalen til det det er i dag, ble ikke sett på grunn av ryktet.


Han takker bydelen som har vært med på å forme han og gitt han den interkulturelle kompetansen som han idag besitter i en alder av 27. Selv føler han nå et ansvar for å gi tilbake til ´dalen, og ungdommen. 


Groruddalen har vært med på å formet meg til den jeg er i dag.  Jeg ønsker å gi tilbake ved å være en samfunnsressurs. Jeg ønsker å være en person som har bidratt til å skape en forskjell, og en verdi for samfunnet. Jeg ønsker at folk rundt meg skal få de samme mulighetene, fortsetter han. 


Faher poengterer at bydelen lykkes godt innenfor idrett, bistandsarbeid og veldedighet. En undersøkelse fra SSB viser at innvandrerne fra Afrika, Asia etc. i alderen 16-18 år fra Grorud har en høyere andel som deltar i videregående utdanning, enn landsgjennomsnittet for gruppen (kilde)

Undersøkelsen viser også at det er en betydelig større andel kvinner enn menn i alderen 19-24 år som deltar i høyere utdanning i denne bydelen. 


Ungdommer fra ´dalen er veldig målrettet på hva de ønsker og hvor de vil hen. For 10-15 år tilbake manglet ungdommen gode forbilder å se opp til, og det tror jeg har endret seg mye siden da.


Han trekker frem mangfoldet og samholdet som bydelens styrke. Det tror han flere bydeler kan lære noe av. 


Kanskje ikke alle kjenner alle, men du føler deg alltid hjemme og velkommen, forteller Syed. 


(Foto: Privat. Gledesdag i romjula for barna ved Refstad mottak.)FORTSATTE GUTTEDRØMMEN PÅ FOTBALLBANEN


Syed spilte for gutteklubben Grei da klubben trengte flere dommere til en cup. På den tiden kunne han trenge litt ekstra penger, så han meldte seg på. Dette fikk han mersmak av, og begynte å undersøke litt rundt hvordan man kunne bli dommer. 


Treneren hans var dommer på det tidspunktet. Han gav han mange tips og viste han veien frem. I regi av Norway Cup deltok han derfor på et kurs for fotballdommere. Her fikk han mange gode tilbakemeldinger, og han ble vurdert som én av fem til årets rekruttdommer. 


(Foto: Privat. Ringen FK - VIF).(Foto: Privat. Etterkant av finalen NC 2007). 


Her så jeg muligheten. Jeg kom aldri til å bli fotballspiller, men kanskje jeg kunne fortsette som dommer istedenfor? Jeg kunne fortsette guttedrømmen på fotballbanen, bare ved å være dommer. 


I en alder av 17 ble han tatt opp i talentgruppa i Oslo, som den yngste noen sinne. 


Jeg fikk mange gode og konkrete tilbakemeldinger som jeg vokste mye på. Noen var selvfølgelig hardere å svelge enn andre. Er du uenig, så er det lov å være uenig. Men er det noe du kan gjøre med det, så ta det til deg. Det var viktig for meg å få konstruktive tilbakemeldinger som forbedret meg som dommer, sier Syed. 


I løpet av ett år rykket han opp to divisjoner og deltok på Gothia cup som en av 15 norske dommere. Han har dømt futsal som 3. dommer i eliteserien og i 1. divisjon, men den beste opplevelsen fra dommerkarrieren, som han husker bedre enn noe annet: Finalekampen til G14 mellom Mathare United og Vålerenga. Fem-seks tusen så denne kampen, eksklusivt tv-seere! (Foto: Privat. Etterkant av Gothia Cup finalen). 


Syed trekker frem flere ting med dømmingen som han har fått godt bruk for i både studietiden og i arbeidslivet.


Man dømmer som regel med assistentdommere. Ofte er dette personer du aldri har møtt, og det kan være utfordrende å skulle jobbe så tett med personer du ikke kjenner fra tidligere. Jeg var i utgangspunktet veldig beskjeden, men som dommer er du beslutningstaker, og skal fatte beslutninger på tidels sekunder. Kroppsspråket må endres fra situasjon til situasjon, og må tilpasse deg 22 ulike spillere, i tillegg til de som sitter på tribunen. For meg er det viktig å være ydmyk, og ikke vise arroganse. Rettferdigheten er nok noe av det jeg prøver å ta med videre fra den tiden, og inn i fremtidig arbeid. 


«HVA ER TALENT?»


Syed forteller han husker godt da han selv stod foran dommerpanelet under finalerunden til Talentjakten og two minutes to convince. Sistnevnte trekker han frem som en veldig god læring, som han har hatt stor bruk for i senere tid.


Jeg har vært på noen jobbintervjuer hvor jeg har prøvd å bygge det opp på samme måte som vi var nødt til under «two minutes to convince». Hvem jeg er, hva jeg brenner for, nøkkelkvalifikasjoner og hva jeg kan bidra med her. Det var en veldig god læring, som jeg prøver å trene på så ofte som mulig, forteller han.


(Foto: Talentjakten. Syed sammen med de andre deltakerne i Talentjakten 2014/2015). 


Tidligere har jeg sett på et talent som skaper resultater ved å prestere godt på skolen, ved siden av skolen og ha et stort engasjement. Etter å ha møtt så mange dyktige og gode mennesker gjennom Talentjakten, begynner jeg å se på begrepet  «talent» på noe mer enn bare resultater. Samtlige av deltakerne er kjempe-dedikerte til det de gjør, men det er fint å se hvor høyt fokus det også er på å ta vare på hverandre, bygge hverandre opp og gjøre hverandre bedre. 


Syed var spent i forkant av finalerunden, og han hadde forberedt seg godt og lest seg opp på litteratur rundt caseoppgaver. Fjoråets caseoppgave var utviklet i samarbeid med Sykehusklovnene. I hans forberedelser til caseoppgaven antydet han at den ville være vinklet inn på reelle problemstillinger fra arbeidslivet.


Det var en unik oppgave som jeg likte utrolig godt. Det er for en sak som kan berøre alle, kanskje mine søsken eller barn i fremtiden. Jeg tror alle ble berørt av en så sensitiv case, hvor vi også ble ekstra motiverte for å finne best mulig løsning for Sykehusklovnene og glemte litt av nervene og konkurransen i det, sier Syed. 


«2 minutes to convince» derimot, det tok han heller å pønsket på i pausen før han skulle inn. Det å stå fremfor en jury og skulle overbevise de, var en krevende oppgave.


Jeg gikk igjennom min egen historie, hvem jeg var, hva jeg har oppnådd, hva jeg kunne tilby men også ikke minst hva de kunne tilby meg av blant annet personlig utvikling. Det var og en veldig god test til fremtidige arbeidsprosesser, og jeg håper flere bedrifter benytter seg av slike oppgaver, forteller Syed.


(Foto: Privat. På talerstolen under landsmøte til NSO).Vi ønsker Syed all lykke til, både med jobbjakt og de mange spennende prosjekter som måtte dukke opp i fremtiden!