Talentjakten

Arbeidsmarkedet har nådd et kritisk punktFacebook Twitter Del på LinkedIn
Sist endret: 19.05.2015 14:36:50

Vi er stolte av å presentere Manpower som vår fremste samarbeidspartner i jakten på de gode hodene. Maalfrid Brath har snakket om talenter helt siden hun startet som konsernsjef i ManpowerGroup for fem år siden.
- Kampen om talentene er hardere enn noen gang, mener Brath.

Undersøkelser viser at innen 2020 vil Milleniumsgenerasjonen utgjøre rundt 50% av det globale arbeidsmarkedet. 80 millioner pensjonister skal erstattes med 40 millioner baby-boomers de neste årene. Arbeidsmarkedet er i en drastisk endring, og kampen om talentene og de gode hodene tilspisses.

- Jeg pleier å si til barna mine: - dere konkurrerer ikke med skolekameratene, men med skoleelever i India og Kina. Arbeidsmarkedet har endret seg drastisk. For å sikre seg de riktige hodene er bedrifter nødt til å implementere en talentstrategi i sin business-strategi. Mange har sistnevnte, men ikke en talentstrategi som sammenfaller med den. Man må ha en plan for hvordan man skal finne arbeidskraften man trenger i fremtiden. Dette er kanskje viktigere enn noen gang før, mener Maalfrid Brath.

I tillegg har milleniumsgenerasjonen høyere krav enn den foregående generasjonen - de ønsker å bli sett og hørt. Disse er vant til å ha tester hver fredag gjennom grunnskolen. De er vant med å presentere oppgaver og forventer feedback gjennom prosesser. Denne generasjonen vil naturlig nok ha høyere forventning til en arbeidsgiver, både når det gjelder oppfølging og det å bli sett.

Vi tror det er talentene som skaper fremtiden, og sammen med Manpower vil vi være med på å sette fokus på det å finne menneskene som kan ta norske virksomheter til neste nivå. Manpower åpner alle sine kontorer nasjonalt, slik at studenter uavhengig av lokasjon kan få en lik mulighet til å delta i seleksjonsprosessen. Manpowers konsernsjef er klar i sin tale når hun snakker om hvem talentene er:

- Talentene har evne til å lære, men det er ikke bare faglig kompetanse et talent tilegner seg. Vel så viktig er de personlige egenskapene som gjør at de kan tilpasse seg ulike kulturer og ulike virksomheter. Talentene er ydmyke, de ser styrker og svakheter i andre og vet hvordan de skal bruke ressursene riktig. De ønsker å lytte, og søker økt kunnskap. Talentene har en ekstra friskhet - de ønsker å gjøre en forskjell.

Gjennom Talentjakten vil studentene få kurs og kompetanseheving etter næringslivets behov. Vi vil skape en arena for fremtidens gode hoder og ledere, der de kan utvikle sine personlige egenskaper og sitt potensial.

Maalfrid Brath snakker mye om begrepene «talentisme» og «the human age», som symboliserer generasjonsskiftet arbeidsmarkedet opplever.

- Vi er inne i et skifte og går fra kapitalisme til talentisme. Det er ikke penger eller teknologi det står på, men menneskelig kapital. Det å finne talentene, forteller Brath.

Men hvordan kan bedriftene forberede seg på endringene i arbeidsmarkedet?

- Bedriftene må jobbe strategisk og forbyggende for å forutse endringene. Være bevisste på sine fremtidige kompetansebehov. One size dosen´t fit all. De må ta grep, og fokusere på å implementere en strategi for talentene sammen med business-strategien.

- Vi er jo vant til å fokusere på talenter i idretten, så hvorfor ikke i arbeidsmarkedet? Om man er god i matte, skal man liksom ikke snakke høyt om det. Jeg tror vi kan lære litt av idretten, avslutter Maalfrid Brath.