Talentjakten

Søknad- og seleksjonsprosessFacebook Twitter Del på LinkedIn
Sist endret: 21.09.2014 23:59:05

Ordet talent har gjennom årene blitt definert på mangfoldige måter. Talentjakten og Manpower har snakket mye rundt definisjonen av ordet «talent» ��" nettopp fordi det er talentene vi jakter. De gode hodene ��" de dyktigste studentene. Men hva innebærer dette? Les mer om vår definisjon av talent her.

For å kartlegge denne kompetansen, har vi fått med oss ingen ringere enn Cut-e, som har spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og utvikling av tester.

Cut-e har, i samarbeid med Talentjakten og Manpower, utviklet egne tester som samsvarer med vår definisjon av talent.

Seleksjonsprosessen inneholder CV og søknad, personlighetstest, ferdighetstest, kompetansebasert intervju, I-view og panelpresentasjon.

I disse testene er det ulike kompetanser som blir satt på prøve.

Egenutvikling:
Å være klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle seg.

Initiativ og ansvarlighet:
Handler på eget initiativ, får ting itl å skje og aksepterer ansvar for resultater.

Analyse og vurdering:
Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer; foretar sunne og rasjonelle vurderinger.

Effektiv kommunikasjon:
Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning; presenterer på en effektiv måte.

Nettverksbygging:
Bygge nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål.

Konstruktivt samarbeid:
Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål.