Talentjakten

Talentjakten søker- og opptaksprosessFacebook Twitter Del på LinkedIn
Sist endret: 04.11.2014 10:00:59

Hvem kan søke og hvem ser vi etter?
For å komme med som deltaker i Talentjakten, er kravet at du må være student og ha påbegynt 3. året på bachelorgrad. Det blir ikke satt krav til spesifikk fagbakgrunn. 

I Talentjakten ser man etter de studentene med ekstra engasjement, driv og skaperkraft. De som ønsker å påvirke, skape og utvikle. De studentene som har en visjon om å bidra til å forandre verden.

Hvilken arena ønsker vi å skape - og hva formidler vi til studentene i vår søkeprosess
Talentjakten ønsker å skape en arena for fremtidens gode hoder, for å utvikle sine personlige egenskaper og sitt potensiale. Talentjakten har som mål å fremme og utfordre de dyktige studentene og vi ønsker vi å tilby dem en arena hvor de kan utvikle sine soft skills og sine ambisjoner.

Programmet er samlingsbasert, der deltakerne skal bli utfordret på personlig utvikling via nye erfaringer og innovativ tankegang.

Årets søkeprosess
I løpet av august og september besøkte Talentjakten 15 ulike høyskoler og universitet. Vi snakket med linjeforeninger, vi holdt åpne presentasjoner og vi var i dialog med administrasjon og ledelse ved ulike institusjoner. Vi benyttet oss også av kandidatene som var med i programmet tidligere, for at de skulle kunne fortelle om sine opplevelser rundt programmet. I fjorårets program var det 8 jenter og 7 gutter. 

Søknadsfristen til Talentjakten 2014/2015 var i slutten av september. Det ble utført en grovseleksjon på bakgrunn av karakterer, CV, attester og motivasjonsbrev. Deretter skulle studentene gjennom ulike tester og intervju, utført av Manpower og Cut-e. Til slutt kom finalistene til en avsluttende finalerunde hvor de skulle utføre en ”two minutes to convince” og en teambasert caseoppgave. 

Her kan man lese mer om søkeprosessen.

Av årets søkere var det et mindretall kvinnelige søkere. Kun 5 % av søkerne var kvinnelige studenter, mot fjorårets 50 %. Talentjakten har gått fra et regionalt til et nasjonalt program. Det betyr også at seleksjonsprosessen har blitt mer omfattende enn tidligere, og det kan være et interessant tema om dette har påvirket søkermassen. Vi i Talentjakten ønsker selvfølgelig flere kvinnelige søkere og studenter til programmet, men vi ønsker også å presisere at vår seleksjonsprosess, sammen med Manpower og Cut-e, blir utført uten noen form for kvotering.

Frem til neste års søkeprosess ønsker både vi i Talentjakten og årets deltakere å oppfordre flere kvinnelige søkere til neste års deltakelse. Men vi ønsker også å gratulere de søkere som har kommet med i årets program: Det har vært en imponerende gjeng med studenter som har søkt, og vi ønsker nå å glede oss over de dyktige kandidatene som er kommet med i programmet, uavhengig av fagbakgrunn eller kjønn. 


Fjorårets og årets deltakere

Vi i Talentjakten er svært stolte over fjorårets kandidater ved Talentjakten 2013/2014: 
8 jenter og 7 gutter.Vi i Talentjakten er også svært stolte over å presentere de kandidatene som er kommet med i årets program: 
3 jenter og 17 gutter.

Vi ønsker årets deltakere lykke til!

Referanse fra to av fjorårets kandidater:Jeg sitter igjen med et enormt nettverk som er gull verdt når jeg skal søke jobb. Det at jeg har blitt synlig for næringslivet og at flere bedrifter kjenner igjen navnet mitt når jeg tar kontakt, er absolutt positivt. Jeg har fått høre av flere bedrifter at som deltaker i Talentjakten får man et slags kvalitetsstempel, da de vet at deltakerne har vært gjennom en lang seleksjonsprosess.

Jeg har lært veldig mye, fått verdifulle kontakter i næringslivet og ikke minst hatt et utrolig gøy år med flotte og inspirerende folk. Jeg ville aldri vært foruten denne erfaringen, så derfor anbefaler jeg på det sterkeste at alle kvalifiserte legger inn en søknad i dag.

Tenk at det kommer en tid etter studiene og at det er hard konkurranse om jobbene der ute. Jeg tror mange studenter lever i en studieboble og ikke tenker så mye på arbeidslivet før studiene er over. Det som da kan skje, er at en medstudent kommer deg i forkjøpet og kanskje tar drømmejobben din. Med andre ord, bruk litt tid på å opparbeide deg et nettverk i løpet av studietiden. Talentjakten er en gylden mulighet til å få et slikt nettverk, samt at de gjør veien fra akademi til næringslivet mye lettere. Legg inn en søknad i dag, så er kanskje du den neste som får denne gode muligheten. Husk: Ta alltid de utfordringer og muligheter som dukker opp - Da kan du nå langt!


- Camilla Drivenes, Master i byggdesign, Talentjakten 2013/2014
Jeg søkte meg til Talentjakten pga mine forventninger til å bli utfordret både personlig og kompetansemessig. Jeg ønsket å bli kjent med motiverte og engasjerte mennesker med forskjellig bakgrunn. I løpet av året har programmet innfridd mine forventninger og åpnet mange muligheter innen- og utenfor programmet. På bakgrunn av dette deltok jeg blant annet på EY journEY Geilo, og skal på Studentstemmen med Høyre for å diskutere klimautfordringene i september 2014.

Ved deltakelsen i Talentjakten ble jeg kjent med interessante mennesker og bedrifter på Sørlandet og deres unike historie. Jeg fikk utviklet meg personlig og faglig. Blitt del av et fantastisk nettverk, med gode venner.
Jeg takker Talentjakten, Manpower, min mentor Erik Arntsen og alle partnerbedriftene for denne muligheten og gode råd!


- Lydia Kritskaya, Master i økonomisk styring og prosjektledelse, Talentjakten 2013/2014