Talentjakten

Employer Branding med TalentjaktenFacebook Twitter Del på LinkedIn
Sist endret: 27.08.2015 14:06:30

Studentene fikk i går oppleve en fantastisk dag med årets partnerbedrifter! De fikk en unik mulighet til å bli kjent med bedriftene på nært hold, samtidig som bedriftene fikk anledning til å treffe Norges topp 20 studenter. «Målet mitt med denne samlingen var å bli bedre kjent med næringslivet og hvilke muligheter som finnes der ute. Vi er på dag 2 av samlingen, og jeg har fått mye mer enn forventet, allerede» sier Uladzimir.


Onsdag 7. januar var det duket for bedriftsdag på Clarion Hotel Ernst. Våre partnerbedrifter var til stede for å bli kjent med årets talenter. Denne dagen var lagt opp på en slik måte at både deltakerne og bedriftene skulle få best mulig utbytte av hverandre. Deltakerne ble delt inn i grupper på 2-4 basert på fagbakgrunn og rullerte rundt hos bedriftene hvor det var satt av 45 minutter til hver enkelt gruppe. Partnerbedriftene hadde fått tildelt egne lokaler på hotellet og hadde fått frie tøyler til å legge opp programmet med deltakerne. Her var det med andre ord rom for alt fra uformelle dialoger til caseoppgaver.

Å lykkes i kampen om talentene er avgjørende for overlevelsesevnen til hver enkelt bedrift, og det er nettopp dette talentjakten ønsker å hjelpe bedriftene med. For å bedre partnerbedriftenes posisjon hos studentene, tilrettelegger vi for personlige møter og gruppepresentasjoner mellom partnerbedrifter og deltakerne i talentjakten. Og det er her vi tilrettelegger for Employer Branding.

Som Per Andrew Lier, styreleder i Talenta Group, snakket om på mottakelsen på Rådhuset; mange land vil oppleve et betydelig underskudd av arbeidskraft de neste 5-15 årene. De som allerede nå har tatt grep om dette ved å etablere en tydelig Employer Branding - og talent strategi, vil ha et stort fortrinn i kampen om de beste hodene, som snart er på trappene. Innen 2020 har man estimert en mangel på 36-40 millioner høyt utdannede i arbeidsmarkedet. I tillegg vil flere gå av med pensjon.


”Vanligvis er man 1 av 100, om ikke av 1000, på en karrieredag, mens her er vi tre personer i møte med bedriftene”, sier Alisa Mujanic. 

"De la ikke vekt på typiske bedriftspresentasjoner, men la mer vekt på trivsel, arbeidsoppgaver, utfordringer og hvilke muligheter vi med de ulike bakgrunnene hadde hos de. Det var jo som et intervju, på et mye mer personlig nivå. Jeg trivdes veldig i den atmosfæren! De spurte hva vi kunne tilby de, og de jakta liksom litt etter oss. Den følelsen får man ikke hver dag", sier Kingsley.

Utenom samlingene er årets deltakere spredt for alle vinder, og tilhører utdanningsinstitusjoner som UiB, NHH, UiO, NTNU, UiA, UiS og HiOA. I forkant av samlingen var det tydelig fra flere av studentene at kunnskapen om bedriftene og omfanget av næringslivet på Sørlandet var noe vag.

"Jeg visste det var et cluster innen boreteknologi som kunne sammenlignes litt med det maritime clusteret på Sunnmøre, men jeg har nesten ikke vært her nede, og har ikke noe særlig forhold til bedriftene. Jeg har aldri sett på Sørlandet som det kunnskapssenteret det har vist seg å være", forteller Andreas Ingjerd.

"De var ganske ukjente for meg de fleste av NODE-bedriftene, er det det de kalles? Det synes jeg var veldig kult, de er jo verdensledende og virkelig en av de største komparative fortrinnene som Norge har, så det er veldig spennende å høre mer om de", sier Martin Bugge.
Bedriftene hadde fått frie tøyler denne dagen til å skreddersy sitt eget innhold i møte med studentene. De hadde møtt studentene dagen i forveien under velkomsten i Rådhuskvartalet, men nå hadde de muligheten til å komme under huden på de.

"Det har vært en veldig fin dag. Du ser disse er håndplukka. De er alle frempå, interessert, og nysgjerrige. Jeg slutter aldri å bli imponert over hva de allerede har utredet i så ung alder! Jeg håper de evner å geleide det engasjementet inn i arbeidslivet, sier Odd Hultmann", avdelingsbanksjef i Nordea.

Flere bedrifter stilte med et stort spekter av representanter fra selskapet, alt i fra nyansatte ingeniører, HR managere til direktører og grunnleggere. "Det var veldig interessant å få snakke med Ole Falk Hansen, CFO i MHWirth. En veldig ung, ydmyk mann, og genuint interessert i oss som var der inne. Det er alltid inspirerende å snakke med dyktige folk, og jeg er imponert over at han tok seg tid til å være her i dag. Det er noe vi setter veldig stor pris på", sier Andreas Ingjerd.Fra bedriftenes perspektiv


FÆDRELANDSVENNEN


"Dagen har vært helt strålende! Studentene er jo helt fantastiske, og så interesserte. Vi har prøvd å utfordre de litt i dag, og det har gått veldig bra. Det har også vært utrolig mange nyttige innspill og gode diskusjoner rundt utvikling. Det har ikke vært noe typisk bedriftspresentasjon, det har studentene mer enn nok av resten av året. Det er ikke informasjonen om selskapet de er interessert i, for den finner de selv. De har satt pris på å få innsikt i hva og hvordan vi faktisk jobber bak teppet."GLENCORE NIKKELVERK


"I dag fikk vi gå mer i dybden i materiet, og det er rom for en god dialog og diskusjoner. En veldig god måte å gjøre det på. Vi ser jo at de ikke kjenner til Nikkelverket, og det er derfor vi er med i Talentjakten. Vi er nokså kjent her i regionen, men ikke utad. Den nasjonale satsningen sprer budskap og gjør det mulig for oss å bli mer kjent."CAMERON


"Det er en virkelig flott gjeng. De sitter ikke bare inne med mye kunnskap, men det er veldig mange gode spørsmål, de er fremoverlent og nysgjerrige. For oss er jo dette som en temperaturmåler på studentmarkedet. Det blir et litt nærmere og som et «under huden»-intervju, både for bedrifter og studenter, som vi ikke nødvendigvis har muligheten til ellers. Kort oppsummert; et fint nært møte mellom næringsliv og student!"QMATEC


"Vi har møtt mange som er oppriktig interessert og nysgjerrig på hvordan hverdagen er. Vi prøver å skrelle ned firmainfo -  ikke fortelle så mye om hva vi kan, men hva vi gjør, hvorfor, og hvordan Qmatec skiller seg ut. Vi ønsker å fronte oss som en uavhengig aktør. Vi brukte også noe tid på å fortelle om den alternative teknologien på Sørlandet. Et slikt program som Talentjakten er veldig viktig for regionens omdømmebygging, for å vise hva som rører seg her nede."NORDEA


"Vi er på hjemmebane på noen grupper, men også spennende med de gruppene som har fagbakgrunn som kanskje ikke er veldig typisk i bank. I dag har vi blant annet møtt matematikere, teknologer og statsvitere. I bank jobber du med komplekse kunder, så da holder det ikke nødvendigvis bare med økonomien. Vi har gått bort i fra en typisk bedriftspresentasjon, og brukte tiden på å fokusere på samtalen, få de til å bli kjent med arbeidsplassen, samt diskutert fremtidens bank."


MHWirth


"Det har vært en veldig bra dag, med gode spørsmål og diskusjoner. De er alle interessert og oppriktig interessert i faget sitt, og vet hvilken vei de vil gå. De vekker tanker med interessante perspektiver, og vi har fått mye god input. Vi ser for oss flere av de hos oss om noen år."NATIONAL OILWELL VARCO


"Det har vært en veldig gøy dag, og et veldig annerledes opplegg enn det vi er vant med. Vi er jo vant med bedriftspresentasjoner med x antall studenter, som ikke innebærer så veldig mye spørsmål fra studentene. Vi trenger folk som er motivert, og de som har guts. Vi jobber jo i en bransje hvor det er veldig travelt. Da er det viktig med engasjement."